Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kozyra Elżbieta
angielski (1994-04-29) polskie podkarpackie TP/3934/05 Chopina 7
37-310 Nowa Sarzyna, skr. poczt. 25
694-377-316
ela.kozyra@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.