Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Rozwadowska Justyna
francuski (2000-05-11), hiszpański (2000-05-11) polskie podkarpackie TP/2689/05 Sadowa 18
37-400 Nisko

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.