Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Hack Małgorzata
francuski (1987-10-03), włoski (1987-10-03) polskie kujawsko-pomorskie TP/5806/05 Jana Kochanowskiego 25
86-032 Niemcz
mhack@af.bydgoszcz.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.