Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bogusz Krystyna
niemiecki (2001-05-07) polskie lubuskie TP/159/07 Niegosławice 150
67-312 Niegosławice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.