Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Stręk Katarzyna
duński (2005-01-26) polskie TP/240/05 Tilegade 38, 1
4900 Nakskov, Dania

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.