Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kisiel Andrzej
rosyjski (2011-10-28), niemiecki (2013-04-09) polskie mazowieckie TP/85/11 Jaworowa 27
05-830 Nadarzyn
608 385 695
kisiel.andrzej@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.