Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Daniel Izabela
niemiecki (1997-12-30) polskie lubelskie TP/6218/05 Armatnia Góra 14
24-140 Nałęczów
(081) 501-41-08, 0-605-459-180
daniza@poczta.wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.