Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Murawiec Izabela
niemiecki (2005-01-24) polskie kujawsko-pomorskie TP/202/05 Rynarzewska 16
89-200 Szubin Murowaniec
694 679 105
centrum@ctp.lh.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.