Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Jaworska Andrea Margit
węgierski (1988-10-25) polskie lubelskie TP/158/05 Konopnica 251 A
21-030 Motycz

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.