Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Budzyński Adam
niemiecki (1981-11-16) polskie lubelskie TP/6232/05 Marynin 19
21-030 Motycz

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.