Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Warga Jacek
szwedzki (2017-11-08) polskie pomorskie TP/91/17 Hebanowa 1
81-198 Mosty
516-249-477
jacekwarga@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.