Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Laśkiewicz-Krzymińska Kamila
rosyjski (2013-10-29) polskie TP/149/13 Klimaszkina 4
115 127 Moskwa, Rosja
kamila.laskiewicz@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.