Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kos Gabriela
francuski (2021-12-02) polskie TP/96/21 209-850 Rue Ouimet
Canada Montreal QC H4L 3P4
793 706 793
kos.traduction@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.