Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Malmon Żaneta
francuski (2017-03-14) polskie podlaskie TP/18/17 Adama Mickiewicza 40/42
19-100 Mońki
790-455-846
zaneta.malmon@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.