Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Batsian Mikhail
białoruski (2020-02-21) białoruskie TP/38/20 Słobodskaja 113 m. 44
220025 Mińsk, Białoruś
+375 29 651 22 83
mbatsian@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.