Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Deżakowska Małgorzata
niemiecki (1998-05-18) polskie kujawsko-pomorskie TP/5782/05 Wiśniowa 3
86-021 Maksymilianowo
2. Deżakowski Przemysław
niemiecki (1997-06-18) polskie kujawsko-pomorskie TP/5783/05 Wiśniowa 3
86-021 Maksymilianowo

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.