Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Borkowska Elżbieta
hiszpański (2013-04-17) polskie TP/116/13 c/Arturo Soria, 112-20
28027 Madryt; Hiszpania
0034 91 408 25 99, 0034 616 837 023
elzbieta.borkowska@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.