Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Novak-Niedźwiedzka Ewa
niemiecki (2014-07-15) polskie TP/84/14 Guardinistr. 76
81375 Mūnchen (Niemcy)
0049 89 599 76 100
0049 151 5788 0700
0049 89 599 76 109
info@ewa-novak.de
http://ewa-novak.de

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.