Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Botev Radosław
niemiecki (2011-10-28), słowacki (2019-05-15) polskie mazowieckie TP/67/11 Szkolna 49
96-323 Lutkówka, gm. Mszczonów
609 281 295
botev@botev.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.