Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kuspys Petro
dr nauk hum.
ukraiński (2013-04-17) ukraińskie małopolskie TP/53/13 Piotrowska 118
32-010 Luborzyca
692 342 114
piotr@kuspys.eu

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.