Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Nagy Mihály
węgierski (1997-07-08) polskie lubelskie TP/1899/06 Wł. Jagiełły 20/56
20-281 Lublin
0-693-182-838, 0-81 746-82-09
mihaly.nagy@interia.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.