Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Lipnicki Marcin
niderlandzki (2017-03-14) polskie lubelskie TP/15/17 Porzeczkowa 28, Lokal w przyziemiu
20-141 Lublin
669-673-669
biuro@tlumacz-niderlandzki.eu
http://tlumacz-niderlandzki.eu

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.