Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Przybylska-Maciukiewicz Ewa
bułgarski (1985-06-15) polskie lubelskie TP/6028/05 Nowy Świat 23C/32
20-418 Lublin
2. Todorow Robert
bułgarski (2001-07-23) polskie lubelskie TP/620/07 Paganiniego 3/57
20-850 Lublin
505 634 786, (81) 741 41 49
rtodorov@abv.bg

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.