Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Błazińska Helena
grecki (2004-07-16), łaciński (2004-07-16) polskie lubelskie TP/1893/06 Harnasie 3/32
20-857 Lublin

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.