Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Pasternak Lidia
niemiecki (2003-01-28) polskie podkarpackie TP/1002/05 Lubenia 394
36-042 Lubenia

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.