Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Waśkowska Beata
rosyjski (1994-01-06) polskie lubelskie TP/1939/06 Ks. J. Popiełuszki 7/22
21-100 Lubartów

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.