Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Pietrak Mariola Beata
hiszpański (2003-05-07) polskie lubelskie TP/927/05 Kościuszki 28a/9
21-100 Lubartów

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.