Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Szotowska Edyta Elżbieta
macedoński (2001-12-14) polskie TP/379/05 Poljanska 20c
1000 Ljubljana, Słowenia
edyta.szotowska@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.