Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Niczyporuk Wanda
niemiecki (2004-11-25) polskie śląskie TP/3216/05 Czechowicka 77
43-518 Ligota
796 730 806
wandan@tlen.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.