Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Miś Arkadiusz
rosyjski (1987-02-26) polskie wielkopolskie TP/2415/05 Władysława Hasiora 12/2
64-100 Leszno
601 543 363
arkadiusz.mis@wp.pl
2. Sokołowski Rufin
rosyjski (1987-03-26) polskie wielkopolskie TP/2565/05 Kubańska 32 m. 7
64-100 Leszno
3. Wysocka-Rybicka Katarzyna Maria
francuski (1997-09-02), rosyjski (1996-09-02) polskie wielkopolskie TP/2149/06 Jagiełły 78
64-100 Leszno
669-623-568
wysocka.k@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.