Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Hołoga Daniel
szwedzki (2004-06-18) polskie wielkopolskie TP/6158/05 Bohaterów Westerplatte 10/11
64-100 Leszno
603 92 34 92
danielhologa@icloud.com
http://www.plse.eu

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.