Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Błaszkowski Marcin
hiszpański (2002-12-19) polskie wielkopolskie TP/6172/05 Al. Z. Krasińskiego 15/4
64-100 Leszno

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.