Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Chodkiewicz Barbara
niderlandzki (2016-02-29) polskie TP/57/16 Postbus 169
2350 AD Leiderdorp, Zuid Holland
+31 622-624-226
info@poolsvertalen.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.