Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Wysoczańska Olga
ukraiński (2002-03-15) polskie dolnośląskie TP/324/06 Grunwaldzka 27/1
59-220 Legnica

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.