Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Banaszek-Dańko Agnieszka
rosyjski (2011-10-28) polskie mazowieckie TP/64/11 gen. B. Roi 20 m. 12
05-119 Legionowo
606-551-988
a.banaszek_danko@op.pl
2. Giejsztowt Irena
rosyjski (1974-02-26) polskie mazowieckie TP/2031/05 Sowińskiego 12 m 34
05-120 Legionowo
3. Lipińska Ewa
rosyjski (2001-04-26) polskie mazowieckie TP/900/05 Siwińskiego 11/217
05-120 Legionowo
048 601-950-337
ewalip@poczta.onet.pl
4. Łyskawa Ewa
rosyjski (1991-03-08) polskie mazowieckie TP/2131/05 Leśna 23 m 20
05-120 Legionowo

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.