Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Biernacka Agnieszka
hiszpański (2003-03-10) polskie mazowieckie TP/1976/05 Kazimierza Wielkiego 11
05-120 Legionowo
+48 603-118-894
agbie1601@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.