Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Jurkiewicz Iwona
niemiecki (2012-10-23) polskie dolnośląskie TP/83/12 ul. Wiejska 35
57-540 Lądek Zdrój

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.