Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Jaruga Iwona
niemiecki (1986-10-30) polskie łódzkie TP/3512/05 Staszica 26/15
99-300 Kutno
2. Kadłubowska Maria
niemiecki (1987-10-10) polskie łódzkie TP/3452/05 Podrzeczna 42 m. 39
99-300 Kutno
3. Kobus Kamil
niemiecki (2003-04-02) polskie łódzkie TP/502/06 Tarnowskiego 32/16
99-300 Kutno
4. Rzymkowska Małgorzata
niemiecki (2013-04-17) polskie łódzkie TP/81/13 Księdza Sciegiennego 8A
99-300 Kutno
662 080 642
rzymkowskamalgorzata@gmail.com
5. Stefaniak Piotr
niemiecki (1990-05-04) polskie łódzkie TP/390/06 1 Maja 17/10
99-300 Kutno
6. Tarłowska Izabela
niemiecki (1996-09-03) polskie łódzkie TP/581/06 Skłodowskiej 73/12
99-300 Kutno
7. Żmuda Tomasz
niemiecki (1993-08-23) polskie łódzkie TP/558/06 Długosza 4/7
99-300 Kutno

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.