Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Juszczak Irena
turecki (2004-07-15) polskie małopolskie TP/584/06 Sosnowa 8/1
32-010 Krzysztoforzyce
601-940-667
ijuszczak@op.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.