Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Czarnecka Agnieszka Maria
rosyjski (2002-12-02) polskie lubuskie TP/559/07 Krępiny 11
66-435 Krzeszyce
czanieszka@tlen.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.