Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gurgacz Wojciech
dr
rumuński (1988-01-25) polskie podkarpackie TP/1787/05 Generała Maczka 39
38-401 Krosno
(013) 432 68 53; 0605 199 511
wojciech.gurgacz@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.