Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Leszczyński Mieczysław
niemiecki (1993-12-10) polskie lubuskie TP/426/05 Władysława Jagiełły 10
66-600 Krosno Odrzańskie
(068)383-81-07

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.