Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Marcinowska Anna
perski (2023-01-09) polskie małopolskie TP/12/23 Parkowa 15/50
30-538 Kraków
anna.marcinowska@yahoo.com
2. Michalak Mirosław
perski (1996-02-26) polskie małopolskie TP/512/07 Strzelców 14/51
31-422 Kraków

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.