Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Vučković Maja
macedoński (2014-02-18) polskie małopolskie TP/29/14 Malborska 10/19
30-563 Kraków
792-44-33-46
maja.mk.pl@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.