Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kabaj Józef
dr filozofii
łaciński (1998-05-11) polskie małopolskie TP/2042/06 Cieplińskiego 52/60
31-429 Kraków
2. Pawłowski Krzysztof
dr nauk hum.
łaciński (1988-06-15) polskie małopolskie TP/2047/06 J.Lea 158/10
30-133 Kraków

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.