Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dimopoulos Nikolaos
grecki (2016-02-29) greckie małopolskie TP/48/16 Lubicz 32/4
31-512 Kraków
+48 797-838-896
tlumacz.grecki@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.