Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Andrukiewicz Julia
białoruski (2017-03-14), rosyjski (2017-11-22) polskie małopolskie TP/50/17 plac Wolnica 13/10
31-060 Kraków
780-066-013
office@andrukiewicz.eu
http://andrukiewicz.eu

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.