Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bielkiewicz Bohdan
dari (1987-12-10), perski (1987-12-10) polskie małopolskie TP/2063/06 Krakowska 19
31-062 Kraków, skr. poczt. 866
(12) 292-07-77

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.