Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Korzyn Wacława
rosyjski (2000-01-11), ukraiński (2000-01-11) polskie małopolskie TP/1140/06 skr. poczt. 26
30-964 Kraków 42

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.