Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gieral Olesya
ukraiński (2019-05-22) polskie lubelskie TP/10/19 Aleja Niepodległości 11B
23-204 Kraśnik
665-537-783
biurogieral@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.